Človek môže prísť k ujme na zdraví rozličnými spôsobmi. Jedným z nich je, že príde do kontaktu s látkou napustenou nebezpečnou chemikáliou. Áno, zdraviu škodlivé môžu byť aj textílie, preto nie je jedno, čo si na seba obliekame, aký máme poťah na sedačke, akou utierkou utierame riad a podobne. Vzhľadom na to, že sa na trh dostávali stále viac a viac zdravie ohrozujúce textílie, vznikla štandardizovaná certifikácia OEKO-TEX®, ktorou sa poctiví výrobcovia môžu odlíšiť od tých, ktorí sa neštítia hazardovať s ľudským zdravím.

Problém s textíliami si vyžadoval riešenie

OEKO-TEX® je celosvetový nezávislý testovací orgán, ktorý udeľuje certifikáciu testovaným látkam podľa kritérií systému STANDARD 100. Zaoberá sa nielen hotovými výrobkami, ale aj samotnými materiálmi a polo-dokončenými produktami. Vznikol v roku 1992 ako reakcia na množiace sa machinácie s chémiou dodatočne pridávanou do látok, aby sa zlepšili ich vlastnosti. Zdravotná nezávadnosť látky išla často bokom aj v snahe nahrádzať drahé textilné materiály lacnými alternatívami.

Akými výrobkami alebo materiálmi sa OEKO-TEX® zaoberá?

Patria sem rôzne surové a farbené priadze, tkané a pletené tkaniny… Okrem toho však aj doplnkové produkty ako gombíky, zipsy, nite alebo etikety, ktoré sa na výrobkoch nachádzajú. Okrem látok a tkanín ale OEKO-TEX® testuje aj hotové oblečenie alebo domáce doplnky. Sem patria tričká, obleky, domáce textílie ako posteľná bielizeň a mnoho iných.

OEKO-TEX® sleduje celý rad materiálových atribútov. Nie je žiadnou raritou, že sú textílie napríklad napustené chemikáliami, ktoré neprospievajú ľudskému telu. Medzi zakázané látky patria rôzne azofarbivá, formaldehyd, pentachlórfenol, kadmium, nikel a iné. Ak pracovníci OEKO-TEX® prídu testovaním na ďalšie chemické zlúčeniny, ktoré môžu byť pre človeka ohrozujúce, pridajú ich do normy STANDARD 100.

Ak nájdete látku (či iný výrobok) označenú týmto certifikátom, znamená to, že sú bezpečné nielen pre človeka, ale dokonca neškodia ani životnému prostrediu.

Čo garantuje OEKO-TEX® Standard 100?

Látky a výrobky, ktoré dodržiavajú kritéria STANDARD 100 a majú certifikát OEKO – TEX , sú zdravotne nezávadné. Ich používaním vám nevznikne alergická reakcia a máte istotu, že neobsahujú žiadne škodlivé chemické látky. Na výrobu takýchto produktov boli použité iba bezpečné materiály. OEKO-TEX® certifikát s logom sa umiestňuje na etiketách priamo na výrobky alebo na obal.

Obr. Príklady OEKO-TEX štítkov, akými bývajú označené textilné výrobky

OEKO-TEX® látky delí do štyroch kategórií

Podľa toho, ako prichádzajú jednotlivé látky do kontaktu s ľudskou pokožkou, ich OEKO-TEX® delí do štyroch kategórií:

Trieda 1

V triede 1 sa nachádza detské oblečenie a doplnky určené pre deti do troch rokov (napríklad spodná bielizeň, posteľné obliečky).

Trieda 2

Trieda 2 obsahuje produkty, ktoré prichádzajú do úzkeho styku s ľudskou pokožkou. Patrí sem spodná bielizeň, posteľné obliečky a plachty, ponožky, tričká a podobne.

Trieda 3

Do triedy 3 radí OEKO-TEX® výrobky, ktoré nosíme, ale neprichádzajú do úzkeho kontaktu s kožou. Patria sem napríklad vetrovky a plášte.

Trieda 4

Do triedy 4 patria produkty, ktoré nenosíme, ale prichádzame s nimi do kontaktu. Sem patria dekoratívne či nábytkárske textílie (závesy, poťahové látky, obrusy a iné).

Opatrnosť v záujme zdravia

Nevhodné chemické aditíva v textíliách môžu vyvolávať rôzne reakcie. V krátkodobom horizonte to môže byť začervenanie kože, pálenie, svrbenie a rôzne alergické reakcie. Z dlhodobého hľadiska nás môžu ohrozovať napríklad čiastočky, ktoré sa uvoľňujú z poťahových látok do ovzdušia a následne sa dostávajú do pľúc, čo môže spôsobovať ďalší rad rôznych ochorení. K takémuto uvoľňovaniu čiastočiek nemusí pritom dochádzať len tým, že na sedačke sedíme, môže k nemu dochádzať aj pôsobením slnečného žiarenia dopadajúceho na poťah.

Najmä pri výbere textilných výrobkov, ktoré prichádzajú do úzkeho kontaktu s pokožkou, teda musíme byť veľmi opatrní. Určite sa oplatí nakupovať u dôveryhodných výrobcov, alebo hľadať na výrobku štítok  OEKO-TEX® Standard 100, ktorý garantuje, že látka je bezpečná pre ľudský organizmus a jej používanie nám nespôsobí ujmu na zdraví.