Údržba textiluPred stovkami rokov neexistovali žiadne normované symboly pre udržiavanie textílií. Ľudia vychádzali z toho, čo sa počas života naučili, prípadne z informácií, ktoré „podedili“ z predošlých generácií. Vo svete textilu je pritom obrovská rôznorodosť jednotlivých materiálov. Bolo teda potrebné, aby vznikli symboly, ktoré budú používať výrobcovia po celom svete na to, aby uľahčili udržiavanie textílií a zabránili ich poškodzovaniu nevhodným spôsobom údržby.

Údržba textilu na maximum

Symboly údržby vyjadrujú, čo je maximálne povolené zaťaženie textilného výrobku – teda, aká je napríklad maximálna možná teplota prania výrobku bez toho, že by došlo k jeho poškodeniu, k zmene vlastností, kvality a pod. Dôležité pritom je uvedomiť si význam slova maximálny. Symbol totiž nehovorí, že len jedna jediná teplota je na pranie správna. Hovorí, že by teplota uvedená na symbole, nemala byť prekročená. Teda používanie nižšej teploty, ako je uvedená na symbole, textílii neuškodí. Ak piktogram povoľuje pranie v horúcej vode na 90 °C a sušenie v sušičke, pranie na 60 °C a sušenie na vzduchu môžete bez problémov aplikovať.

Symboly, ktorých význam by sme mali poznať

Každá látka si vyžaduje iný spôsob údržby. Niektoré látky nemožno čistiť namokro, iné sa zase neznesú s chemikáliami atď. Je to dané rozdielnym materiálovým zložením jednotlivých druhov látok. Práve preto je dobré ešte pred kúpou pozorne sledovať symboly, aby ste sa v budúcnosti vyhli akýmkoľvek komplikáciám. Rovnako dôležité je dodržiavať odporúčaný spôsob údržby v záujme zachovania dlhej životnosti látky.

Norma uvádza, že symboly musia byť uvedené na textíliách v nasledujúcom poradí:

  1. pranie (symbol vaničky),
  2. bielenie (symbol trojuholníka),
  3. sušenie (symbol štvorca),
  4. žehlenie (symbol žehličky),
  5. profesionálne ošetrovanie textilu (symbol kruhu).

Tieto symboly tvoria základ, od ktorého sa odvíja identifikovanie správneho postupu pri udržovaní a ošetrovaní textílií. Okrem nich sa používajú ešte najmä dva doplňujúce prvky. Prečiarknutie (kríž) a podčiarknutie symbolu. Prečiarknutie znamená zákaz ošetrovania textilu uvedeným spôsobom (nemôže byť praný, žehlený, bielený…). Podčiarknutie vyjadruje stupeň šetrnosti (jemnosti), t.j. čím viac čiarok pod symbolom, tým šetrnejšia musí byť údržba.

Bližšie k jednotlivým symbolom

Symbol vaničky, ktorý značí, či môžeme výrobok prať (či už v práčkach, alebo ručne) býva doplnený o čísla, ktoré určujú, pri akej najvyššej možnej teplote (v stupňoch Celzia) je možné textil prať.

Pri bielení sa môžete stretnúť s troma základnými možnosťami, a to prázdny trojuholník (textil možno bieliť všetkými bieliacimi prostriedkami), trojuholník s čiarami vnútri (textil možno bieliť len oxidačnými, resp. nechlórovými bieliacimi prostriedkami) a prečiarknutý trojuholník (zákaz bielenia).

Po vypraní textilu nasleduje jeho sušenie, pričom sa rozlišujú dva základné spôsoby sušenia, a to prirodzené sušenie na vzduchu (symbol štvorca s čiarami vnútri) a sušenie v bubnovej sušičke (symbol štvorca s kruhom uprostred). Ak je dovolené sušiť textil v sušičke, potom sa ešte v kruhu môže nachádzať bodka, ktorá označuje, pri akej teplote môže prebiehať sušenie (jedna bodka dovoľuje sušiť pri nižšej teplote, a to do 60 °C, dve bodky pri normálnej teplote, t.j. do 80 °C). Asi najmenej známe sú symboly pre prirodzené sušenie na vzduchu. Existuje ich niekoľko a určujú nasledovné spôsoby sušenia – sušenie zavesením na šnúre, sušenie odkvapkávaním na šnúre, sušenie v rozprestretom stave, sušenie odkvapkávaním v rozprestretom stave). Ide o symboly štvorca, uprostred ktorého sa nachádza jedna alebo dve vodorovné či zvislé čiary. Ak sa navyše v štvorci nachádza v ľavom hornom rohu šikmá čiara, ide o znak pre sušenie v tieni.

Symboly pre prirodzené sušenie na vzduchuSymboly pre prirodzené sušenie na vzduchu

Bodky sa používajú i pri symbole žehlenia a rovnako ako pri sušení určujú teplotný stupeň. Jedna bodka označuje žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C bez pary, dve bodky 150 °C, tri bodky až 200 °C.

Pri značke profesionálne ošetrovanie textilu môžeme vidieť obyčajne v kruhu tri písmená – chemické čistenie označujú písmená P a F, možnosť čistenia za mokra písmeno W. Ide o spôsoby čistenia, ktoré by ste mali zveriť do rúk profesionálom.

Čo neprezradia symboly

Hoci sú symboly všeobecne platné, nie pri každom druhu textilu sú postačujúce. Ako príklad možno uviesť poťahy na sedacích súpravách. Pri tých, pokiaľ nie sú zvliekateľné, vám symboly údržby veľmi nepomôžu (poťah jednoducho nemožno dať do práčky). Preto je potrebné všímať si aj ďalšie odporúčania výrobcu, ako sa o poťahovú látku starať. Šampónovanie, suché alebo mokré vysávanie, postupy na odstraňovanie škvŕn, čistiace prostriedky – to všetko patrí k inštrukciám, ktorých dodržiavanie je pre zachovanie vlastností a pekného vzhľadu poťahovej látky nevyhnutnosť.

Vyberáme z našej ponuky

Chcem odoberať novinky !