Spotrebiteľ dnes dáva oveľa väčší pozor na to, aký výrobok hodí do košíka. Či sú to potraviny, kozmetika, oblečenie, spotrebiče, alebo iný druh produktov, požiadavky na kvalitu sa zvyšujú a opatrnosť zákazníkov narastá s pribúdajúcimi škandálmi tiež. Raz je to prebaľované mäso, potom zdraviu nebezpečný kozmetický prípravok, inokedy zas škodlivá hračka. Obozretnosť je nutná na každom kroku. Rovnako ako ostatné výrobky, aj poťahové látky musia spĺňať určité normy. Aké vlastnosti poťahových látok sa testujú a prečo stojí testovanie látok za našu pozornosť?

Zdravie je na prvom mieste

Ak sa chystáte kúpiť novú sedaciu súpravu, prípadne prečalúniť starú, treba si uvedomiť, že vaše telo bude v kontakte s poťahovou látkou. Najmä v teplých mesiacoch roka, kedy vysedávame na sedačkách obyčajne len sporo odetí. Je preto dôležité, aby bola látka zdravotne nezávadná.

Tak ako odevy, aj poťahové látky bývajú v záujme dosahovania určitých vlastností upravované rôznymi chemikáliami, a práve tieto môžu byť pre človeka škodlivé. Preto je potrebné sledovať, či prebehol test zdravotnej nezávadnosti. Pri tomto teste prebieha viacero pod-testov. Patrí sem napr. test na obsah pesticídov, rôznych zlúčenín, ťažkých kovov, test odolnosti farby proti nežiaducemu pôsobeniu potu či slín a ďalšie. Každá z týchto zlúčenín má pritom jasne definovanú maximálnu možnú mieru, v akej sa môžu v látkach nachádzať. Normy stanovujú ustanovenia Európskej únie a všetky tieto testy sa vykonávajú v špecializovaných ústavoch.

Pri rozhodovaní o kúpe látky vám môže pomôcť skutočnosť, či disponuje nejakým certifikátom potvrdzujúcim jej zdravotnú nezávadnosť. V súčasnosti veľmi rozšíreným a uznávaným medzinárodným certifikátom je OEKO-TEX (Standard 100), ktorý potvrdzuje, že poťahová látka bola testovaná na obsah škodlivín a je zdraviu absolútne neškodná.

Čo sa zdravia týka, opomenúť nemožno ani materiálové zloženie látky. Najmä ľudia trpiaci alergiami musia byť opatrní na to, z čoho je látka vyrobená. Aj pre tieto účely sa robia testy a ak viete, že vám nejaký druh vlákna škodí, potom je dobré informovať sa u výrobcu (predajcu), z čoho presne poťahovina pozostáva. V prípade podozrenia, že vás výrobca zaviedol, môžete sa aj sami obrátiť na nejaký skúšobný textilný ústav, ktorý testy materiálového zloženia vykonáva. Testy sa tu robia kvalitatívne (zisťuje sa, z akých druhov vlákien látka pozostáva) a kvantitatívne (zisťuje sa presný pomer jednotlivých druhov vlákien).

Bezpečnosť poťahovej látky, ako jedna z podmienok

Potenciál vzniku ohňa na nás číha najmä ak holdujeme fajčeniu, sviečkam či otvorenému krbu. Je nutné, aby látka bola voči ohňu čo najodolnejšia a aby sa pri najmenšej iskričke nevznietila. Aj v tomto aspekte sa robia testy. Tie sa zameriavajú najmä na tri oblasti horľavosti. Patrí sem to, či materiál vzplanul, či tlel a v neposlednom rade či z neho odkvapkávala tavenina. Meria sa však aj rýchlosť, akou sa plameň látkou šíri. Test pritom prebieha pomocou horáku naplneného propán-butánom.

Kvalitu látky určuje životnosť

Je dôležité, aby poťahová látka zodpovedala účelu použitia. Je úplne jedno, akú sedačku si kúpite, ak poťahová látka nebude kvalitná, životnosť sedačky sa tým môže výrazne znížiť. Aj v tomto smere sa robia mnohé testy, ktoré zisťujú, akej záťaži môže byť látka vystavená, ako reaguje na vonkajšie vplyvy (napr. pôsobenie svetla), ako dlho je schopná zachovať si určité vlastnosti a podobne. Patria sem napríklad skúšky odolnosti v odere a voči žmolkovaniu, pevnosť a ťažnosť, rozmerová stálosť po čistení, stálofarebnosť na svetle či po odporúčanej údržbe. Výsledky testov patria k štandardnému popisu poťahovej látky, ktorú idete kúpiť. Ak sa k takýmto informáciám o látke neviete dopátrať, predajca či výrobca ich neudáva, je dobré sa mať na pozore. Práve tie sú totiž ukazovateľom kvality látky a jej schopnosti odolávať určitým typom zaťaženia. Ako príklad môžeme uviesť mimoriadne dôležitý test Martindale či skúšku stálofarebosti a zrážanlivosti.

paleta farebnych potahovych latok

Test odolnosti Martindale

Sa zameriava na preverenie pevnosti poťahových látok. Táto náročná skúška patrí k prvým testom, ktoré sa robia pri látkach. Jej výpovedná hodnota má veľkú váhu: vďaka nej zistíte, či je poťahová látka vhodnejšia na nábytok s dekoratívnym účelom, alebo aj na dennodenné používanie. Test Martindale môžete poznať aj pod názvom test oteruvzdornosti. Testovať sa ním môže aj žmolkovitosť. Vykonáva sa na špeciálnom prístroji a počas skúšky na prístroji prebieha pohyb vo forme otáčania plstených kotúčov pod daným tlakom – kotúče teda priamo opotrebúvajú danú látku. Tento pohyb sa deje až dovtedy, dokým sa na skúšanej textílii pretrhnú prvé dve nite. Štandardne používané látky sa pohybujú okolo hodnoty 20-tisíc cyklov martindale, vysokokvalitné látky odolajú 40 až 70  tisícom cyklov Martindale. Táto hodnota vám v podstate udáva, koľkokrát si sadnete na sedačku a vstanete z nej, kým sa jej poťah neprederie.

Test stálofarebnosti či svetlostálosti

Skúma, ako si poťahová látka „drží“ farbu. V tomto prípade sa testuje stálofarebnosť pri účinku potu, svetla, oderu, pri praní, žehlení, pri kontakte s chlorovanou či slanou vodou… Sledujte tieto testy hlavne pri poťahových látkach určených do exteriéru. Dbajte na to, aby farba nepúšťala – mohlo by to mať nežiadúci vplyv pre pokožku človeka.

Zrážanlivosť

Je dôležitá vtedy, ak chcete zvliekateľné poťahy. Podľa normy by nemala byť väčšia ako 3 %, v opačnom prípade sa vám ľahko môže stať, že po vyčistení poťahu zistíte, že vám už nepasuje na sedačku tak dokonale ako pred čistením.

Význam testov aj pri reklamácii látky

Dôležité sú testy aj pri reklamácii látky. Ak má látka jasne uvedené vlastnosti, potom je jednoduchšie požadovať zjednanie nápravy v prípade, že látka vykáže počas používania nejaký nedostatok. Ak vám nechcú uznať reklamáciu, hoci ste presvedčení, že látka nespĺňa tie kritériá, ktoré by mala, môžete si dať vyhotoviť aj vlastný posudok do textilného skúšobného ústavu. V závislosti od výsledku môže byť tento posudok predložený pri reklamácii u predajcu.

Význam sledovania testov pre spotrebiteľa je, ako možno vidieť, veľký. Testy sú ukazovateľom zdravotnej nezávadnosti, bezpečnosti, kvality, čo nie je maličkosť.